Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

IMPULS CONTRACTOR Sp. z o.o. S.K. jest firmą, która kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, dąży do tego aby wieloletnie doświadczenie zagwarantowały Spółce wiodącą pozycję na rynku   budowlanym i partnera, współodpowiedzialnego za rozwój i bezpieczeństwo biznesowe obecnych i przyszłych klientów.

Kierunkiem nadrzędnym Spółki jest:

 • zarządzanie procesami Systemu Zarządzania Jakości w oparciu o wymagania normy ISO 9001:2015 w sposób umożliwiający dokonywanie planowych i pozaplanowych przeglądów w celu zagwarantowania ich skuteczności  i efektywności;
 • opracowywanie planów poprawy jakości świadczonych usług z równoczesnym zabezpieczeniem środków na ich realizację;
 • zwiększenie zadowolenia i lojalności pracowników;
 • wzrost sprzedaży i zwiększenie konkurencyjności usług spełniających wymagania i oczekiwania rynku;
 • konsekwentne realizowanie zasady ciągłego doskonalenia funkcjonowania Systemu  Zarządzania Jakością, jakości wyrobów i świadczonych usług, a także jakości zarządzania Spółką.
 • wdrożenie i przestrzeganie w organizacji przepisów zgodnych z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • zapewnienie szybkiej i profesjonalnej obsługi klienta oraz prowadzenie doradztwa branżowego;
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby i propozycje klientów, inwestorów;
 • kształtowanie świadomości jakościowej załogi i postaw bezpiecznego postępowania tworząc techniczne, ekonomiczne i organizacyjne warunki pracy oraz realizując zasadę ciągłego i systematycznego doskonalenia zawodowego;
 • redukcja kosztów własnych oraz wzrost dochodów z działalności Spółki w połączeniu ze wzrostem wydajności pracy;
 • angażowanie do współpracy tylko sprawdzonych dostawców gwarantujących spełnienie oczekiwań w zakresie jakości i bezpieczeństwa użytkowego materiałów budowlanych;
 • przestrzeganie obowiązującego prawa w szczególności z zakresu bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska, a także innych pozostających w zawiązku z funkcjonowaniem Spółki.

Gwarantem jakości, a także miarą naszych sukcesów jest ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, dlatego wszystkich pracowników czynię odpowiedzialnym za realizację Polityki Jakości, jak również zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia systemu oraz realizowanych procesów. 

 

Limanowa, 10.01.2019                                                                                                    Iwona Siarkowska