Reklamacje

WARUNKI PRZYJĘCIA TOWARU DO REKLAMACJI

1. Reklamację należy zgłosić w terminie 14 dni od daty zakupu towaru -  dotyczy wad widocznych. W pozostałych przypadkach zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Zgłoszenie reklamacji musi być złożone w formie pisemnej w miejscu dokonania transakcji.

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura Vat).

4. W momencie składania reklamacji klient musi dostarczyć również reklamowany produkt do sklepu. Wyjątek stanowią produkty, których charakter lub montaż uniemożliwia transport – w takim wypadku nasz doradca poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

a) towar powinien być dostarczony w starannym opakowaniu, najlepiej w oryginalnym, zabezpieczającym przed uszkodzeniem.

b) powinien być (w miarę możliwości) czysty.

5. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, klient zobowiązany jest do dołączenia karty gwarancyjnej do reklamacji.

6. Kierownik sklepu bądź uprawniony pracownik ma obowiązek wydać klientowi potwierdzenie zgłoszenia reklamacji (potwierdzenie odbioru na kopii).

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.